Impressum

Impressum

Názov firmy:

HOFFMANN Charger GmbH, s.r.o.


Sídlo:

Legionárska 383/1 SK – 901 01 Malacky


Kontakt:

Telefón +421 948 062 317

E-Mail: ceo@regeneracia-baterii.sk

Internet: www.regeneracia-baterii.sk


Zastúpený:

Ing. Milan Freund – Chief Executive Officer – Konateľ


Registrácia:

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I,

Číslo registra: odd.: Sro., Vložka číslo: 133014/B

IČO: 52 06 47 94   

DIČ: 212  088 37 32
IČ DPH: SK 212 088 37 32


Snažíme sa Vám poskytovať presné a aktuálne informácie. Napriek najväčšej snahe nevieme zaručiť správnosť a úplnosť obsahu uvedeného na našich stránkach. Zodpovednosť za škody spôsobené prevzatím nášho obsahu stránok je vylúčená. Nepreberáme ani žiadnu zodpovednosť za prípadné externé linky. Za ich obsah a správnosť zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia stránok.

Copyright
Obrázky značky a texty na našich stránkach sú chránené autorskými právami a inými právnymi predpismi. Kopírovanie za účelom predaja, alebo iných podnikateľských aktivít nie je dovolené. Pre súkromné ako aj iné nekomerčné osobné využitie je kopírovanie jednotlivých častí, prípadne i celku dovolené len pokiaľ v kopírovanom obsahu nebudú robené žiadne zmeny.